فضاپیمای ساخت بخش خصوصی آمریکا با موفقیت پرتاب شد

یک فضاپیما که توسط بخش خصوصی آمریکا ساخته شده همراه با چهار فضانورد سرنشین آن، از جمله هوشیده آکیهیکو از ژاپن، با موفقیت پرتاب شد و در راه ایستگاه فضایی بین المللی است.

فضاپیمای Crew Dragon شرکت اسپیس اکس (SpaceX) در ساعت ۴۹ : ۵ بامداد روز جمعه به وقت محلی از مرکز فضایی کندی پرتاب شد و هوشیده و نیز سه فضانورد دیگر از آمریکا و فرانسه را با خود به فضا برد.

این فضاپیما حدود ۱۲ دقیقه بعد از پرتاب از موشک فالکون ۹ خود جدا شد. پیش بینی می شود این فضاپیما روز شنبه به ایستگاه فضایی بین المللی برسد.

این سومین سفر فضایی هوشیده است. او به مدت حدود شش ماه در ایستگاه فضایی بین المللی اقامت کرده و در آن آزمایش های علمی انجام خواهد داد.