رهبران «آسه آن» برای تبادل نظر بر سر میانمار دیدار می کنند

رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا امروز شنبه طی دیدار خود در اندونزی بر سر راه های توقف کشتار مردم در میانمار بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

ژنرال مین آنگ هلاینگ، فرمانده ارتش میانمار، در این دیدار شرکت خواهد داشت. این نخستین سفر خارجی او پس از انجام کودتای یکم فوریه توسط نیروهای مسلح میانمار است.

منابع دیپلماتیک می گویند که گردهمایی اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن) در اندونزی یک «نشست سران» نیست، اما هدف آن انتقال موضع آسه آن مبنی بر به رسمیت نشناختن ژنرال مین آنگ هلاینگ به عنوان نماینده کشور میانمار است.

اما به نظر می رسد ارتش میانمار مصمم است از این گردهمایی برای توجیه کودتای خود و جلب حمایت ها از قصد خود برای برگزاری یک انتخابات سراسری جدید بهره برداری کند.

توجه ها بر این متمرکز است که آیا اعضای آسه آن می توانند برای انتقال نگرانی های بین المللی نسبت به قساوت های ارتش میانمار متحد عمل کرده و برای کمک به حل و فصل این نابسامانی میانجیگری کنند یا خیر.