افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در توکیو، اوساکا و هیوگو

استانداری اوساکا می گوید روز جمعه، ابتلای ۱۱۶۲ فرد جدید به کرونا را تایید کرده است.

تعداد روزانه مبتلایان در این استان برای چهارمین روز پیاپی از ۱۰۰۰ نفر گذشته است.

استانداری هیوگو در مجاورت اوساکا نیز ۵۶۷ مبتلای جدید را گزارش کرد که بالاترین تعداد روزانه در این استان است.

دولت کلانشهر توکیو نیز ۷۵۹ مبتلای جدید داشت که در مقایسه با هفته قبل، ۹۲ نفر بیشتر بوده و نشان دهنده بیست و سومین روز پیاپی افزایش هفته به هفته تعداد مبتلایان است.

این اولین بار در تقریبا ۳ ماه گذشته است که تعداد روزانه مبتلایان در پایتخت در روز جمعه از ۷۰۰ نفر فراتر می رود.