پژوهش بین المللی:‌ تشعشعات چرنوبیل اثری روی نسل بعدی نداشته است

گروهی از پژوهشگران بین المللی می گویند که نشانه ای از تاثیر قرار گرفتن در معرض پرتوهای رادیواکتیو حادثه هسته ای ۱۹۸۶ چرنوبیل بر ژن های فرزندان افرادی که در آنجا بودند پیدا نشده است.

این دانشمندان که از ژاپن، آمریکا،‌ اوکراین، روسیه و سایر کشورها بودند، یافته های خود را روز پنجشنبه در مجله «ساینس» به چاپ رساندند.

آنها ۱۳۰ کودکی که در فاصله سال های ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۲ به دنیا آمده اند و والدینشان مسئول پاکسازی پس از این حادثه بوده یا در شعاع ۷۰ کیلیومتری نیروگاه هسته ای زندگی می کردند را بررسی کردند.

پدران این افراد به طور میانگین در معرض ۳۶۵ میلی سیورت پرتوهای یونیزه کننده و حداکثر در معرض ۴۰۸۰ میلی سیورت تشعشع بودند.

مادران آنها به طور میانگین در معرض ۱۹ میلی سیورت رادیواکتیو قرار گرفته بودند درحالی که بیشترین تشعشع ثبت شده در میان آنها ۵۵۰ میلی سیورت بود.

این پژوهشگران می گویند که در ژن های رده زایشی (ژن های سلول های جنسی) این کودکان در مقایسه با کسانی که پدر و مادرشان در معرض پرتوهای رادیواکتیو قرار نگرفته اند، جهش بیشتری دیده نشده است.

این پژوهشگران نتیجه گیری می کنند که قرار گرفتن در معرض پرتوهای رادیواکتیو تاثیر ناچیزی بر سلامت نسل های آتی آنها خواهد داشت.