برنامه جهانی غذا: احتمال گرسنه ماندن بیش از ۳ میلیون نفر دیگر در میانمار

برنامه جهانی غذا تخمین زده است که طی شش ماه آینده تا سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر دیگر از مردم میانمار بخصوص در مناطق شهری به ورطه گرسنگی کشیده خواهند شد.

این سازمان روز پنجشنبه با انتشار این تخمین گفت که یک برنامه کمک غذایی جدید در این کشور را آغاز می کند.

این سازمان می گوید: « گرسنگی و یأس در سراسر میانمار در اثر مثلت فقر موجود، کووید-۱۹ و بحران سیاسی کنونی به شدت در حال افزایش است.»