هدف صنعت مد ژاپن برای کاهش انتشار کربن

دولت ژاپن و صنعت مد می گویند به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به صفر در دهه های آتی، با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

کوایزومی شینجیرو، وزیر محیط زیست ژاپن روز چهارشنبه به طور آنلاین با مقامات صنعت مد ملاقات کرد. او میزان انتشار گاز کربن صنعت مد را «بار سنگینی بر محیط زیست جهانی» خواند و افزود: « تغییر از میزان عظیم مصرف و دور انداختن و روی آوردن به تولید پایدار، خرید و بازیافت از اهمیت برخوردار است».

نمایندگان صنعت مد گفتند یک چالش جمع آوری روز افزون البسه استفاده شده است و چالش دیگر جلب درک و تفاهم مصرف کنندگان درباره محصولات ساخته شده از مواد بازیافتی است.

آنها تأیید کردند برای کاهش زباله و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از تولید البسه به صفر تا سال ۲۰۵۰، با یکدیگر همکاری خواهند کرد.