ژاپن هدف جدیدی در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰ تعیین کرد

سوگا یوشیهیده نخست وزیر ژاپن یک هدف جدید مرتبط با انتشار گازهای گلخانه ای برای ژاپن اعلام کرده است. این هدف، کاهش ۴۶ درصدی تا سال ۲۰۳۰ نسبت سطوح سال ۲۰۱۳ است، که جایگزین هدف ۲۶ درصدی پیشین می شود.