ژاپن در فهرست آزادی مطبوعات در رتبه شصت و هفتم قرار گرفت

یک گروه بین المللی از خبرنگاران رتبه ژاپن در فهرست سالانه آزادی مطبوعات را یک درجه پائین آورده و به رتبه شصت و هفتم تنزل دادند و می گویند برای خبرنگاران در ژاپن مشکل است تا بطور کامل نقش ناظر را ایفا کنند.

خبرنگاران بدون مرز مستقر در پاریس روز سه شنبه فهرست شاخص آزادی مطبوعات جهان در سال ۲۰۲۱ را منتشر کردند که در آن ۱۸۰ کشور و منطقه آمده است.

نروژ برای پنجمین سال متوالی در صدر جدول قرار داشت و فنلاند مقام دوم خود را حفظ کرد.

مقام شصت و هفتم ژاپن بین هفت کشور پیشرفته صنعتی جهان پائین ترین رتبه بود.

این گزارش درباره ژاپن می گوید «به دلیل نفوذ سنت و منافع تجاری، برای خبرنگاران دشوار است تا نقش خود به عنوان ناظر دمکراسی را به خوبی ایفا کنند».

این گزارش می گوید در ژاپن خبرنگاران منتقد دولت در شبکه های اجتماعی با آزار و اذیت روبرو هستند.