تظاهرکنندگان در سراسر روسیه خواهان آزادی ناوالنی شدند

روز چهارشنبه تظاهرات گسترده ای در سراسر روسیه برگزار شد که درخواست آنها آزادی آلکسی ناوالنی، رهبر مخالفان این کشور بود.

ناوالنی سال گذشته در یک ترور ناموفق با گاز اعصاب نزدیک بود جان خود را از دست بدهد. گزارش ها حاکی از آن است که از زمان زندانی شدنش درماه فوریه وضعیت جسمانی او شدیدا وخیم شده است.

در خاور دور روسیه، صدها نفر تظاهر کننده در ولادی ووستک راه پیمایی کردند و فریاد می زدند «ناوالنی را آزاد کنید».

وزارت امور داخلی روسیه می گوید در مسکو پایتخت این کشور حدود شش هزار نفر راه پیمائی کردند. بعضی از تظاهر کنندگان توسط پلیس که اجازه برگزاری این راه پیمائی را نداده بود بازداشت شدند.

یک گروه مدافع حقوق بشر در روسیه می گوید دستکم ۱۲۰۰ نفر در بیش از ۸۰ شهر بازداشت شده اند.

آمریکا و کشورهای اروپائی از طریق اعمال تحریم برای آزادی ناوالنی به دولت پوتین فشار آورده اند. روز چهارشنبه پوتین در سخنرانی سالانه خود بر موضع خود مبنی بر مقاومت در مقابل فشار خارجی تاکید کرد.