رزمایش نیروهای آمریکایی در نزدیکی جزایر سنکاکو

ان اچ کی دریافته است که ظاهرا نیروهای آمریکایی طی رزمایشی در آب های نزدیک جزایر سنکاکو که کشتی های چینی به طور معمول در آنجا حرکت می کنند ملزوماتی را از هواپیما به پایین انداخته است.

ژاپن کنترل این جزایر را در اختیار دارد. دولت ژاپن می گوید این جزایر بخش جدایی ناپذیر قلمرو ژاپن هستند. چین و تایوان ادعای مالکیت آنها را دارند.

منابع دفاعی ژاپن می گویند نیروهای آمریکایی در ابتدا قصد داشتند رزمایشی با حضور سربازان و با استفاده از هواپیمای ترابری انجام دهند. بنا به گفته این منابع، درست قبل از این تمرینات که روز هفدهم فوریه انجام شد، نیروی دفاع از خود از برنامه آنها مطلع شد.

آنها می گویند در واقع سربازان از هواپیمای ترابری که بر فراز جزایر سنکاکو پرواز کرد خارج نشدند اما ملزومات را با چتر به آبهای نزدیک آن منطقه انداختند.

آنها می گویند که در همان روز یک جت جنگنده چینی به جزایر سنکاکو نزدیک شد که موجب واکنش فوری جت های نیروی هوایی دفاع از خود ژاپن شد.

انجام رزمایش نظامی در آبهای نزدیکی جزایر سنکاکو توسط نیروهای آمریکایی امری بسیار غیر معمول است. در حالی که اصطکاک میان آمریکا و چین زیاد می شود منابع این اقدام را روشی برای افزایش حضور آمریکا در منطقه تلقی می کنند.