تعویق تصمیم گیری در مورد تعداد تماشاگران بازی های توکیو

رئیس کمیته برگزاری بازی های المپیک و پارالمپیک توکیو گفته است تصمیم گیری در مورد محدود کردن تعداد تماشاگران داخلی در این بازی ها احتمالا بعدا انجام خواهد شد.

هاشیموتو سیکو، روز چهارشنبه پس از یک جلسه هئیت مدیره کمیته بین المللی المپیک گفت «امکان دارد به زمان بیشتری نیاز باشد».

تصمیم عدم اجازه به حضور تماشاگران خارجی در این بازی ها در ماه مارس اعلام شد. ابتدا قرار بود تصمیم در مورد محدودیت تماشاگران داخلی تا پایان ماه آوریل اتخاذ شود.

موتو توشیرو، مدیر کل کمیته برگزاری این بازی ها به این احتمال اشاره کرد که این تصمیم ممکن است تا ماه ژوئن گرفته نشود.

موتو گفت تصمیم گیری در آخرین لحظات موجب دردسر برای افرادی می شود که بلیط خریده و هتل رزور کرده اند.

او افزود در حالیکه کمیته برگزاری از نزدیک بر شرایط گسترش ویروس کرونا در ژاپن نظارت می کند در مورد این مسئله به شیوه ای جامع بحث و گفت و گو خواهد شد.