سوگا هدیه آیینی به معبد یاسکونی فرستاد

سوگا یوشیهیده، نخست وزیر ژاپن برای گرامیداشت شروع جشنواره بهاری معبد یاسکونی در توکیو یک پیشکش آیینی به این معبد فرستاده است.

سوگا روز چهارشنبه تحت عنوان سمت نخست وزیر یک گیاه کاشته شده در گلدان به این معبد فرستاد.

سوگا در اکتبر گذشته نیز هدیه مشابهی به جشنواره پائیزی این معبد فرستاده بود. قرار نیست که نخست وزیر از معبد بازدید کند.

دو نفر از اعضای کابینه نخست وزیر، تامورا نوریهیسا، وزیر بهداشت و اینوئوئه شینجی، وزیر نمایشگاه جهانی نیز هدایایی تقدیم این معبد کرده اند.

معبد یاسکونی یاد کشته شدگان جنگ ژاپن را گرامی می دارد. از جمله این افراد رهبرانی هستند که پس از جنگ جهانی دوم به جنایات جنگی متهم شدند.

کاتو کاتسونوبو، دبیر اول کابینه روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت دولت در موضعی نیست که نسبت به این اقدام سوگا به عنوان یک فرد عادی اظهار نظر می کند.

او افزود نخست وزیر نسبت به دیدار یا عدم دیدار از معبد یاسکونی تصمیمی مناسب اتخاذ خواهد کرد.