مذاکرات دولت کلانشهر توکیو با دولت مرکزی درباره اعمال مجدد وضعیت اضطراری

دولت کلانشهر توکیو در حال گفت و گو با دولت مرکزی بر سر مسائل مربوط به وضعیت اضطراری است که توکیو در بحبوبحه شیوع مجدد ویروس کرونا در پی اعمال آن است.

کوئیکه یوریکو، استاندار توکیو روز چهارشنبه خطاب به خبرنگاران گفت که تمرکز مذاکرات سطح کاری بر دوره وضعیت اضطراری و اقداماتی است که باید طی این دوره اتخاذ شود.

زمانی که دولت مرکزی وضعیت اضطراری اعلام کند، دولت کلانشهر توکیو اقداماتی اعمال خواهد کرد.

گزارش موارد روزانه مبتلایان جدید در توکیو در حال افزایش بوده است.

روز سه شنبه آزمایش نمونه های خون نشان داد که تعداد افرادی که مبتلا به نسخه مسری تر کرونا شده اند به ۱۱۵ نفر رسیده است که برای اولین بار از ۱۰۰ نفر بیشتر شده است.

برای جلوگیری از گسترش سریع این ویروس، دولت کلانشهر توکیو در نظر دارد اقداماتی برای محدود کردن شدید رفت وآمد مردم اتخاذ کند.

همچنین با هماهنگی با دولت مرکزی احتمال اتخاذ اقدامات سختگیرانه تر از قبیل درخواست برای بستن کسب و کارها نیز وجود دارد.

اخیرا در توکیو اقدامات آسان تری اعمال شده بود از قبیل در خواست از رستوران ها برای کاهش ساعات کاری خود.