ابراز خشنودی رئیس جمهور تایوان از بیانیه ژاپن و آمریکا در مورد تایوان

تسای اینگ وِن، رئیس جمهور تایوان از بیانیه مشترک ژاپن و آمریکا که به تایوان اشاره می کند ابراز خشنودی کرد.

تسای روز سه شنبه هم به زبان ژاپنی و هم انگلیسی در توییتر نوشت « از دیدن تاکید ژاپن و آمریکا بر اهمیت صلح و ثبات در تنگه تایوان خوشحالم. با اعتقاد مشترک ما به دموکراسی و حقوق بشر، تایوان به همکاری با شرکای خود برای صلح آمیزتر و پررونق تر کردن اقیانوس های هند و آرام ادامه خواهد داد.» این نخستین باری است که تسای در مورد این بیانیه مشترک اظهارنظر می کند.