سن بیماران کرونایی نیازمند به دستگاه اکمو رو به کاهش است

ان اچ کی دریافته است که طبق نتایج یک بررسی جدید در منطقه کانسای در غرب ژاپن، سن بیماران وخیم مبتلا به ویروس کرونا که به دستگاه حمایت قلبی ریوی یا اکمو (ECMO) نیاز پیدا می کنند کاهش یافته است.

اکمو دستگاهی است که برای رساندن اکسیژن به خون بیماران در شرایط حاد به کار می رود.

یک شبکه از کارکنان کادر پزشکی به نام اکمونِت این بررسی را با جمع آوری داده ها در مورد درمان بیماران با استفاده از این دستگاه انجام داده است.

این گروه داده های مربوط به درمان با استفاده از اکمو را که تا روز یکشنبه گذشته در هفت استان در منطقه کانسای از جمله اوساکا، هیوگو و کیوتو جمع آوری شده بود تحلیل کرد.

این داده ها نشان می دهد که از سال گذشته تا پایان فوریه امسال، برای درمان ۱۰۶ فرد ۳۷ تا ۸۳ ساله از این دستگاه استفاده شده است. سن نیمی از این افراد زیر ۶۶ سال بود.

اما از مارس تا ۱۸ آوریل امسال نیمی از ۲۲ بیماری که برای درمان آنها از این دستگاه استفاده شده بود زیر ۵۰ سال سن داشتند یعنی میانگین سنی این گونه بیماران ۱۶ سال کمتر شده است.

دکتر تاکِدا شینهیرو از اکمونِت می گوید که مشخص است سن بیمارانی که دچار علائم وخیم بیماری می شوند در حال کاهش است.