پرسش و پاسخ در مورد ویروس کرونا: ساخت واکسن و آزمایش های بالینی، بخش اول

ان اچ کی به سوالات شنوندگان در مورد ویروس کرونا پاسخ می دهد. از امروز یک مجموعه شامل سه بخش در مورد ساخت واکسن و آزمایش های بالینی را شروع می کنیم. اولین سوال این است: در حال حاضر در جهان چه تعداد و چه انواعی از واکسن های کووید – ۱۹ در حال ساخت است.

سازمان جهانی بهداشت می گوید تا روز نهم ماه آوریل، ۸۷ آزمایش بالینی برای واکسن های کووید – ۱۹ در سراسر جهان در حال انجام بود و ۱۸۶ پروژه دیگر ساخت واکسن نیز در مرحله آزمایش مقدماتی بودند.

از ۸۷ موردی که آزمایش های بالینی آنها در حال انجام است، در ۲۸ مورد از پروتئین های نوترکیب استفاده شده است. محققان در این مدل واکسن با استفاده از روش بازترکیب ژنتیکی، به طور مصنوعی بخش هایی از پروتئین ویروس کرونا را ساخته و آن را تزریق می کنند تا آنتی بادی در بدن تولید شود.

۱۹ آزمایش بالینی واکسن های ناقل ویروس در حال انجام است، که طی آن با وارد کردن بخشی از ژن ویروس کرونا به یک ویروس بی خطر دیگر به وسیله فناوری مهندسی ژنتیک، واکسن ساخته می شود. در ۱۲ آزمایش بالینی دیگر نیز واکسن های غیر فعال شده که در آنها از ویروس کرونای درمان شده و سم زدایی شده استفاده می شود، تزریق می شوند.

تزریق واکسن هایی که از ژن ویروس کرونا، که به طور مصنوعی تولید شده، استفاده می کنند، از دیگر آزمایش های بالینی در حال انجام است. ۱۲ آزمایش بالینی با استفاده از واکسن های RNA و ۱۰ مورد نیز با استفاده از واکسن های DNA در حال انجام است.

این اطلاعات در تاریخ ۲۰ آوریل به روز شده است.