تأیید ۷۱۱ مبتلای جدید به کرونا در توکیو در روز سه شنبه

دولت کلانشهر توکیو می گوید روز سه شنبه ۷۱۱ مبتلای جدید به ویروس کرونا در پایتخت ژاپن را تأیید کرده است.

این اولین بار طی تقریبا سه ماه است که آمار روزانه مبتلایان جدید در روز سه شنبه از ۷۰۰ نفر فراتر می رود.

این تعداد ۲۰۱ نفر نسبت به سه شنبه گذشته افزایش داشت، و بیستمین روز متوالی افزایش هفته به هفته بود.