چین ژاپن و آمریکا را تهدید واقعی منطقه خواند

چین از بیانیه مشترک ژاپن و آمریکا که روز جمعه در واشنگتن توسط نخست وزیر ژاپن یوشیهیده سوگا و رئیس جمهور آمریکا جو بایدن صادر شد انتقاد کرده است.

در این بیانیه مشترک، این دو رهبر با هر گونه تلاش یک جانبه برای تغییر وضعیت کنونی در دریای چین شرقی مخالفت کردند. آنها همچنین وعده دادند با متحدان و شرکای خود از جمله استرالیا و هند همکاری کنند تا گستره اقیانوس های هند و آرام را به منطقه ای آزاد و باز تبدیل کنند. آنها از اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ سه آن) نیز حمایت کردند.

سخنگوی وزارت خارجه چین، وانگ ونبین، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که این دو کشور نمی توانند نماینده جامعه بین الملل باشند و این که آنها صلاحیت تعریف نظم بین الملل یا تحمیل استانداردهای خود به دیگر کشورها را ندارند.

وانگ گفت که این دو کشور صحبت از «آزاد و باز بودن» می کنند اما خودشان در واقع در حال باندبازی و تشکیل گروه های انحصاری و ایجاد تنش و رویارویی هستند.

وانگ با تاکید بر موضع دولت چین که تایوان بخشی جدایی ناپذیر از قلمرو چین است از این دو کشور خواست تا نگرانی های چین را جدی بگیرند، اصل چین واحد را رعایت کنند، و فورا دخالت در امور داخلی چین را متوقف کنند.