دیدار سوگا یوشیهیده و رئیس COP26

نخست وزیر سوگا یوشیهیده می گوید ژاپن آماده است تلاش های جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی را رهبری کند. او این وعده را در جلسه روز دوشنبه با آلوک شارما، رئیس COP26، اعلام کرد.

قبل از برگزاری بیست و ششمین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در ماه نوامبر در بریتانیا، این دو در دفتر نخست وزیر در توکیو دیدار کردند.

سوگا به شارما گفت تغییرات اقلیمی یک چالش فوری برای جامعه جهانی است.

او گفت ژاپن برای موفقیت این کنفرانس با سازمان ملل همکاری خواهد کرد و تلاش های جامعه بین المللی را برای ایجاد جهانی بدون کربن هدایت می کند.

شارما از سوگا بخاطر رهبری شخص او و دولتش در موضوع تغییرات اقلیمی تشکر کرد. او همچنین از ژاپن به خاطر تعهد خود برای به صفر رساندن کربن در این کشور تا سال ۲۰۵۰ قدردانی کرد.

سوگا در ماه فوریه در تماس تلفنی با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفت که آنها گفتگوهای جدی و مهمی داشتند.

سوگا اظهار داشت از بریتانیا انتظار مدیریت و رهبری دارد. بریتانیا ریاست اجلاس سران گروه هفت در ماه ژوئن و همچنین نشست COP26 در ماه نوامبر را بر عهده خواهد داشت.