ژاپن به دنبال آزادی خبرنگار بازداشت شده در میانمار

ژاپن می گوید کیتازومی یوکی، خبرنگار ژاپنی که در میانمار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده باید فورا آزاد شود.

یک شنبه شب، آپارتمان این خبرنگار در یانگون توسط حدود ۵۰ مامور امنیتی محاصره شد و سپس او را با خود بردند.

مقامات سفارت ژاپن در میانمار از طریق پلیس محلی مطلع شدند که کیتازومی را به ادعای انتشار اطلاعات کذب در یانگون دستگیر کرده و به زندان انداخته اند. در صورت محکومیت، مجازاتِ تا سه سال حبس در انتظار اوست.

پلیس می گوید که کیتازومی در جریان بازداشت هیچ جراحتی برنداشته است.

مقامات سفارتخانه می گویند که درخواست ملاقات حضوری با کیتازومی را خواهند کرد تا وضعیت او را از نزدیک ببینند.

در میانمار، ارتش سرکوب رسانه ها را تشدید کرده، مجوز برخی از آنها را لغو کرده و مدیرانشان را در زندان انداخته است.

کیتازومی مشغول پوشش خبری تظاهرات هوادار دموکراسی بود و در شبکه های اجتماعی مقالات و عکس هایی درباره وضعیت این کشور منتشر می کرد.