سوگا خواهان تامین واکسن بیشتر کرونا برای ژاپن تا ماه سپتامبر شد

سوگا یوشیهیده، نخست وزیر ژاپن می گوید که احتمالا این کشور تا ماه سپتامبر دوزهای کافی واکسن کرونا را از فایزر، شرکت داروسازی آمریکایی دریافت خواهد کرد.

سوگا هفته گذشته طی سفرش به واشنگتن با آلبرت بورلا مدیر عامل فایزر تلفنی صحبت کرده و از او خواست تا واکسن بیشتری برای ژاپن تامین کند.

سوگا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت او تامین دوزهای کافی برای واجدین شرایط واکسینه شدن در ژاپن تا ماه سپتامبر را درخواست کرد.

او گفت بورلا خاطر نشان کرد که فایزر سریعا این درخواست را بررسی خواهد کرد.