اسرائیل استفاده اجباری از ماسک در بیرون را لغو کرد

دولت اسرائیل اعلام کرده است از آنجایی که تزریق واکسیناسیون پیشرفت داشته و تعداد مبتلایان جدید به ویروس کرونا کاهش یافته است، از روز یکشنبه دیگر لازم نیست که مردم در بیرون ماسک بزنند.

۴ میلیون و ۹۶۰ هزار نفر یا حدود ۵۳ درصد از جمعیت اسرائیل تا کنون دو نوبت واکسن مورد نیاز را زده اند.

تعداد مبتلایان جدید که در ماه ژانویه روزانه از ۱۰ هزار نفر بیشتر شده بود اخیرا به زیر ۲۰۰ نفر کاهش یافته است.

یولی ادلستین، وزیر بهداشت اسرائیل، می گوید که به لطف تزریق موفقیت آمیز کمپین واکسیناسیون سطح گسترش این ویروس در اسرائيل بسیار پایین است و اکنون، کاهش محدودیت ها ممکن است.

او از مردم خواست که همچنان ماسک به همراه داشته باشند زیرا آنها باید در داخل ساختمان ها ماسک بزنند.