ایران آغاز تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد را اعلام کرد

دولت ایران می گوید که غنی سازی اورانیوم با خلوص ۶۰ درصد را آغاز کرده است. تا پیش از این، ایران غنی سازی اورانیوم را در سطح ۲۰ درصد انجام می داد. این میزان، بیشترین سطح غنی سازی اورانیوم تا کنون برای ایران است و انحراف بیشتری از مفاد توافقنامه هسته ای ۲۰۱۵ با قدرت های جهانی دارد.

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت که غنی سازی اورانیوم ۶۰ درصدی از روز جمعه در تاسیسات نطنز در مرکز ایران آغاز شد.

ایران قبلا در ماه ژانویه غنی سازی اورانیوم از سطح ۶۷ / ۳ درصد که در توافقنامه هسته ای قید شده بود را به سطح خلوص ۲۰ درصد رسانده بود.

این افزایش سطح باعث می شود اورانیوم تولیدی نزدیک تر به سطح مورد استفاده در تسلیحات هسته ای شود که خلوص اورانیوم در آن ۹۰ درصد یا بالاتر است.

تاسیسات نطنز بر اثر انفجار و نقص منبع برق آن در روز یکشنبه آسیب دید. ایران عامل این حادثه را اسرائیل می داند.

صالحی گفت که عملیات غنی سازی اورانیوم متوقف نشده است و این تاسیسات قادر است اورانیوم با هر سطح خلوص را تولید کند.