اشاره به مسئله تایوان در بیانیه مشترک رهبران ژاپن و آمریکا

برای اولین بار در بیش از پنج دهه اخیر در بیانیه مشترک رهبران ژاپن و آمریکا به «تایوان» اشاره شد.

در این بیانیه که پس از نشست روز جمعه بین سوگا یوشیهیده نخست وزیر ژاپن و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا منتشر شد، آمده است که «ما بر اهمیت صلح و ثبات در دو سوی تنگه تایوان تاکید داریم و از یک راه حل صلح آمیز برای رفع مسئله این تنگه حمایت می کنیم.»

آخرین بار سال ۱۹۶۹ بود که در بیانیه مشترک ژاپن و آمریکا به مسئله تایوان اشاره شد. در آن زمان ساتو اِیساکو نخست وزیر وقت ژاپن و ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا با یکدیگر گفتگو داشتند. در آن زمان هنوز روابط دیپلماتیک این دو کشور با چین عادی نشده بود.

چین تایوان را یکی از منافع کلیدی خود می داند.