کنفرانس خبری رهبران ژاپن و آمریکا پس از اولین نشست مشترک

سوگا یوشیهیده نخست وزیر ژاپن و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه نشست خود در واشنگتن را به پایان رساندند. رهبران این دو کشور توافق کردند تا در رابطه با چالش های ایجاد شده توسط چین همکاری کند.

بایدن در یک نشست خبری پس از این دیدار گفت که «ژاپن و آمریکا دو دموکراسی قدرتمند در این منطقه هستند. ما متعهد هستیم، ما به حفظ و پیشبرد ارزش های مشترکمان از جمله حقوق بشر و حاکمیت قانون متعهدیم.»

بایدن همچنین گفت که «ما می خواهیم همکاری کنیم تا نشان دهیم که دموکراسی ها در قرن بیست و یکم همچنان می توانند رقابت کرده و پیروز شوند.»

سوگا گفت که «اتحاد میان ژاپن و آمریکا اساس صلح، ثبات و شکوفایی در منطقه اقیانوس هند تا اقیانوس آرام و سراسر جهان بوده است. و در حال حاضر، به علت وضعیت کنونی منطقه و جو امنیتی شدید، اهمیت این اتحاد از هر زمان دیگری بیشتر شده است.»

این نشست نخستین دیدار حضوری بایدن با رهبر یک کشور خارجی پس از عهده داری ریاست جمهوری آمریکا بود.

رهبران دو کشور بار دیگر بر اهمیت صلح و ثبات در تنگه تایوان و تهعدشان به ایجاد منطقه اقیانوس هند تا اقیانوس آرامی آزاد و باز تاکید کردند.