بزرگترین تولید کننده تراشه ها در جهان تولید امسال را بیشتر می کند

شرکت تولید نیمه هادی تایوان، بزرگترین تولید کننده تراشه ها در جهان، خود را آماده تعامل با افزایش تقاضا به دلیل کمبود جهانی تراشه ها کرده است.

این شرکت می گوید که در نظر دارد با افزایش صعودی تولید در سال میلادی جاری، هزینه کرد را بیشتر کند.

مسئولان این شرکت در ابتدا گفته بودند که در سال ۲۰۲۱، تا ۲۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهند کرد اما اکنون می گویند این رقم را به ۳۰ میلیارد دلار افزایش خواهند داد.

این رقم بخشی از سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری است که این شرکت برای سه سال آینده برنامه ریزی کرده است.

به دلیل افزایش تقاضا برای تراشه های کامپیوتری، این شرکت فروش بیسابقه ای در سه ماهه ژانویه تا مارس امسال داشت.

مسئولان این شرکت انتظار دارند که افزایش تقاضا برای این تراشه ها و نیز تراشه های مربوط به نیمه هادی های 5G ادامه یابد.

این شرکت پیش بینی می کند که با افزایش تولید، کمبود تراشه ها در بخش خودروسازی در سه ماهه سوم امسال کاهش یابد.