اوساکا امروز جمعه ۱۲۰۹ مبتلای جدید به کرونا داشت

استانداری اوساکا امروز جمعه ۱۲۰۹ مبتلای جدید به کرونا را تأیید کرد.

این رقم بالاترین شمار روزانه مبتلایان در اوساکا بود و از بیشترین تعداد روزانه مبتلایان که روز پنجشنبه ۱۲۰۸ نفر ثبت شده بود، فراتر رفت.

شمار روزانه مبتلایان برای چهارمین روز متوالی از ۱۰۰۰ نفر بیشتر بود.

استانداری هیوگو، در همسایگی اوساکا، روز جمعه ۵۱۰ مبتلای جدید به کرونا را تأیید کرد.

این بالاترین رقم ثبت شده در هیوگو بود و برای دومین بار از مرز ۵۰۰ نفر فراتر می رفت.

در همین حال، استانداری توکیو اعلام کرد که امروز جمعه ۶۶۷ مبتلای جدید به کرونا را ثبت کرده است.

این رقم دومین رقم بالا پس از لغو وضعیت اضطراری در این استان در ماه میلادی گذشته است.

تعداد روزانه مبتلایان در توکیو نسبت به تعداد مشابه در روز جمعه هفته گذشته ۱۳۰ نفر افزایش داشت و بدین ترتیب شانزدهمین روز متوالی افزایش هفته به هفته را رقم زد.