رنساس ژاپن بخشی از تولید تراشه های خود را به تایوان محول می کند

ان اچ کی دریافته است که رنساس الکترونیکس، سازنده ژاپنی تراشه، پس از آتش سوزی ماه گذشته در کارخانه اش بخشی از تولید خود را به بزرگترین سازنده نیمه هادی ها در جهان محول خواهد کرد.

منابع می گویند شرکت صنایع نیمه ‌رسانای تایوان (TSMC) درخواست دولت ژاپن و شرکت رنساس را برای تامین این کالا پذیرفته است. به گفته آنها TSMC ممکن است بتواند سریعتر از زمان درخواستی این سفارش ها را تحویل دهد.

رنساس پس از آتش سوزی روز نوزدهم مارس بخشی از تولید خود در کارخانه اش در استان ایباراکی در شمال شرق توکیو را به حالت تعلیق در آورد.

این شرکت قصد دارد تا بخشی از تولید را تا روز دوشنبه از سر بگیرد، اما انتظار می رود چندین ماه طول بکشد تا تحویل سفارش ها به سطح پیش از آتش سوزی برسد.

نگرانی ها نسبت به اینکه خودروسازان ممکن است به دلیل کمبود احتمالی تراشه ها مجبور به کاهش تولید خود شوند در حال افزایش بوده است. توجه بر این نکته متمرکز است که تامین کالا توسط TSMC تا چه حد می تواند این کمبود را جبران کند.