تماس تصویری وزیران دفاع ژاپن و مالزی بر سر مسئله چین

وزیر دفاع ژاپن در گفت و گو با همتای مالزیایی خود، بابت قانونی در چین که به گارد ساحلی این کشور اجازه استفاده از سلاح را می دهد، «شدیدا ابراز نگرانی» کرده است.

کیشی نوبوئو وزیر دفاع ژاپن روز پنجشنبه یک تماس تصویری با داتو سیری اسماعیل صبری بن یعقوب، وزیر دفاع مالزی داشت.

بنا به گفته وزارت دفاع ژاپن، کیشی «بر نیاز به پاسداری و تقویت اصل باز و آزاد ماندن منطقه اقیانوس های هند و آرام تاکید کرد».

در بیانیه این وزارتخانه آمده که دو طرف بر ضرورت جدی رعایت قوانین بین المللی، از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه حقوق دریاها را بار دیگر مورد تاکید قرار داده اند.