احتمال تشدید مقررات کرونا در چهار استان دیگر ژاپن

انتظار می رود که دولت ژاپن در روز جمعه تصمیم بگیرد که به استان های سایتاما، چیبا، کاناگاوا و آیچی اجازه بدهد که بدون اعلام وضعیت اضطراری، اقدام های سختگیرانه تری در مقابله با ویروس کرونا پیاده سازی کنند.

دولت قصد دارد تا این طرح را پس از مشورت با هیئت کارشناسی دولت و ارائه توضیحات به مجلس، در نشستی تصویب کند. انتظار می رود که این اقدام های سختگیرانه تر از سه شنبه آتی تا یازدهم ماه مه به اجرا در آید.

استانداران این استان ها تصمیم خواهند گرفت که چه مناطقی شامل وضعیت تازه بشوند. با این وجود کارها در حال انجام است تا این اقدام ها در شهرهای سایتاما و کاواگوچی در استان سایتاما، شهرهای ایچیکاوا، فوناباشی، ماتسودو، کاشیوا و اورایاسو در استان چیبا، شهرهای یوکوهاما،‌ کاواساکی و ساگامیهارا در استان کاناگاوا و شهر ناگویا در استان آیچی پیاده سازی شود.

دولت قصد دارد از مردم تقاضا کند تا از سفرهای غیرضروری بین استانی خودداری کنند.