سود شرکت «موجی» بخاطر ماندن مردم درخانه بیشتر شده است

سود شش ماهه اول گرداننده فروشگاههای وسایل خانگی برند «موجی» در مقایسه با سال قبل دو برابر شده که عمدتا به دلیل ماندن مردم در خانه به خاطر دنیاگیرشدن ویروس کرونا است.

گروه ریوهین کیکاکو (Ryohin Keikaku) سود خالص این گروه برای شش ماه تا ماه فوریه را ۲۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ین یا حدود ۱۸۷ میلیون دلار گزارش کرد.

از آنجائیکه مردم بیشتر در خانه ماندند، وسایل آشپزخانه و اسباب و اثاثیه و مبلمان خانه فروش خیلی خوبی داشت. مقامات این شرکت می گویند کاهش بهای بعضی از کالاها نیز به بیشتر شدن فروش کمک کرد.

ریوهین کیکاکو برای سال مالی که در ماه اوت به پایان می رسد سود بیسابقه ۴۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ین یا حدود ۴۵۲ میلیون دلار پیش بینی می کند.

ماتسوزاکی ساتورو، رئیس این شرکت، گفت او مطمئن است دسترسی به این هدف امکان پذیر است.

ماتسوزاکی گفت: « در ژاپن مشتریان بیشتری از فروشگاه های ما بازدید می کنند و در شرق آسیا بخصوص در چین هم فروش خیلی خوبی داشته ایم.»

او گفت این شرکت در ژاپن و چین فروشگاه های بیشتری افتتاح خواهد کرد.

ریوهین کیکاکو همچنین در واکنش به نگرانی هایی در مورد اینکه پنبه تولید شده در منطقه خود مختار اویغور شین جیانگ چین امکان دارد در نتیجه بیگاری باشد بیانیه ای صادر کرد.

این شرکت می گوید یک بررسی انجام شده در محل نتوانست هیچگونه تخلفی از قوانین، مقرارت و یا آئین نامه بیابد.

یک گروه مستقل از یک سازمان بیرون از این شرکت سال گذشته این بررسی در محل را انجام داد.

این شرکت می گوید اگر هر گونه تخلفی در روند تولید پنبه تأیید شود روابط تجاری با این منطقه را قطع خواهد شد.