بایدن رابط با اجتماع آمریکایی های آسیایی تبار را منصوب کرد

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، یک پست ارشد برای مقابله با خشونت های روز افزون علیه آمریکایی های آسیایی تبار در این کشور ایجاد کرده است.

کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که بایدن، اریکا موریتسوگو را به عنوان دستیار معاون رئیس جمهور و رابط ارشد با اجتماع آمریکایی های آسیایی تبار و شهروندان جزیره های اقیانوس آرام منصوب کرده است.

دولت بایدن به منظور واکنش به آزار و اذیت روز افزون آسیایی تبارها اقداماتی را اعلام کرده است.

یک گروه که بر تبعیض نژادی علیه آسیایی تبارها نظارت می کند می گوید از مارس ۲۰۲۰ تا فوریه ۲۰۲۱ جمعا ۳۷۹۵ گزارش در مورد حادثه های ناشی از نفرت دریافت کرده است.

خانم موریتسوگو یک آمریکایی ژاپنی تبار است.

کاخ سفید می گوید موریتسوگو در کالیفرنیا متولد شده و درباره « مجلس های نمایندگان و سنا و سازمانهای دولتی تجربیات گوناگون و عمیقی» دارد.

موریسوگو در دولت اوباما معاون وزارت مسکن و توسعه شهری بود.

کاخ سفید می گوید موریسوگو « تجربیات و مهارتهای» خود را به این دولت می آورد جائیکه او« یک نیروی حیاتی برای پیشبرد اولویت های رئیس جمهور و دولت خواهد بود.»