تعداد بیسابقه ۱۲۰۸ مبتلا به کرونا در اوساکا

استان اوساکا واقع در غرب ژاپن روز پنجشنبه تعداد ۱۲۰۸ مبتلای جدید به کرونا را تأیید کرد که برای این استان بیسابقه است.

تعداد روزانه مبتلایان برای سومین روز متوالی از ۱۰۰۰ نفر گذشت.

تعداد بیسابقه قبلی روز چهارشنبه و ۱۱۳۰ مبتلا بود.