احتمال اعزام تیمی از کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ژاپن

بنا بر گفته رافائل ماریانو گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، این ناظر هسته ای سازمان ملل متحد در حال بررسی اعزام یک تیم متخصص چند ملیتی به ژاپن است. او این اظهارات را در مصاحبه اختصاصی با ان اچ کی بیان کرد.

هدف از این کار کاستن نگرانی ها در مورد برنامه دولت ژاپن برای رها کردن آب تصفیه شده استفاده شده در نیروگاه آسیب دیده هسته ای فوکوشیما دایچی به دریا است.

دولت ژاپن این طرح را روز سه شنبه اعلام کرد. این آب برای جدا کردن بیشتر مواد رادیواکتیو تصفیه می شود، اما هنوز حاوی تریتیوم رادیواکتیو است.

این آب قبل از رها سازی به دریا رقیق خواهد شد تا غلظت تریتیوم آن به سطحی بسیار کمتر از استانداردهای ژاپن برسد.

این میزان حدود یک هفتم استانداری است که سازمان جهانی بهداشت برای آب آشامیدنی تعیین کرده است.

دولت در نظر دارد تا حدود دو سال دیگر رها سازی آب تصفیه شده به دریا را آغاز کند.

گروسی روز چهارشنبه در مصاحبه ای گفت دولت ژاپن رسما خواستار همکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد این طرح شده است.

او گفت این آژانس از ماه ها پیش در حال آماده شدن برای این تصمیم ژاپن بوده است. او آشکار كرد ممکن است آژانس یک تیم چند ملیتی را اعزام نماید تا با تأیید ایمن بودن فرآیند رها سازی آب تصفیه شده، به رفع نگرانی ها کمک كند.