درخواست غرامت ۹۰۰ میلیون دلاری مصر از ژاپن به دلیل انسداد کانال سوئز

مقامات مصری از مالک ژاپنی کشتی باری ای که کانال سوئز را برای حدود یک هفته در ماه گذشته مسدود کرد ۹۰۰ میلیون دلار غرامت درخواست کرده اند.

در ماه مارس، کشتی چهارصد متری Ever Given در این شاهراه آبی به گل نشست و مانع عبور تمام کشتی های دیگر شد. درحالی که مقامات در حال تحقیقات در این باره هستند این کشتی در دریاچه ای در نزدیکی آنجا توقیف شده است.

شرکت شوئی کیسِن کایشا، مالک این کشتی که در استان اِهیمه در غرب ژاپن مستقر است روز چهارشنبه گفت که اداره کنترل کانال سوئز حدود ۹۰۰ میلیون دلار درخواست غرامت کرده است. گفته می شود که این مبلغ شامل هزینه های شناورکردن مجدد این کشتی و هزینه ضررهای ترابری است که در اثر مسدود شدن این کانال به بار آمده است.

شوئی کیسِن برای محافظت و پرداخت غرامت تحت پوشش یک شرکت بیمه ژاپنی بزرگ و UK P&I Club است. بنا به گزارش ها، اداره کنترل کانال سوئز می گوید کشتی اور گیون تا پرداخت غرامت در توقیف باقی خواهد ماند.

این شرکت می گوید این ادعای غرامت بی سابقه است و اداره کنترل کانال سوئز هیچ گونه پایه واساس روشنی برای این ادعا ارائه نداده است. مقامات این شرکت گفتند به مذاکره با این سازمان ادامه خواهند داد.