حکم مرگ برای هفت معترض در میانمار به اتهام قتل یک خبرچین

یک دادگاه نظامی در میانمار هفت غیر نظامی را به اتهام کشتن یک مظنون به خبرچینی برای مقامات امنیتی به مرگ محکوم کرده است.

تلویزیون دولتی میانمار سه شنبه شب گزارش کرد که این هفت نفر روز ۱۵ مارس در منطقه هلاینگ تایا شهر یانگون که در آن حکومت نظامی برقرار است این زن را کشتند.

این گزارش می گوید این زن مظنون به این بود که درباره تظاهرکنندگان ضد ارتش به مقامات امنیتی اطلاعات می دهد.

این گزارش می گوید سه نفر از این هفت نفر بطور غیابی به مرگ محکوم شده اند و ارتش در حال جستجو برای یافتن آنها است.

پیشتر درماه جاری این دادگاه ۱۹ غیر نظامی را به اتهام کشتن یکی از اعضای نیروهای ارتش به مرگ محکوم کرد

ارتش میانمار به شدت درحال سرکوب معترضان ضد کودتا بوده است. یک گروه محلی مدافع حقوق بشر می گوید از زمان وقوع کودتا در یکم ماه فوریه تا روز سه شنبه ۷۱۴ معترض کشته شده اند.