رگولاتور هسته ای ژاپن گزارش نحوه تصفیه آب رادیواکتیو را علنی می کند

سازمان تنظیم مقررات هسته ای ژاپن در روز چهارشنبه تصمیم گرفت تا ارزیابی خود از قابلیت ها و استاندارد بودن تاسیساتی که برای تصفیه و رقیق کردن آب های نیروگاه هسته ای فوکوشیما دای ایچی ساخته می شود را به صورت علنی منتشر کند. قرار است این آب ها پس از این مرحله به اقیانوس ریخته شود.

برای خنک کردن سوخت ذوب شده هسته ای در نیروگاه از کار افتاده فوکوشیما دای ایچی از آب استفاده می شود. این آب با باران و آب های زیرزمینی که به داخل ساختمان راکتور نشت می کند مخلوط می شود و هر روز در مجموع ۱۴۰ تن به آن اضافه می شود.

این آب یک مرحله فراوری را پشت سر می گذراند که در آن اکثر مواد رادیواکتیو جدا خواهد شد اما محصول نهایی هنوز مقداری تریتیوم رادیواکتیو خواهد داشت.

قبل از ریختن به دریا، این آب رقیق می شود تا سطح غلظت تریتیوم در آن به زیر سطح استانداردهای ملی ژاپن برسد.

دولت به گرداننده این نیروگاه، شرکت برق توکیو (تپکو)، دستور داده تا تجهیزات لازم برای دفع این آب ها را در حدود دو سال تهیه و تکمیل کند.

روز چهارشنبه، سازمان تنظیم مقررات هسته ای ژاپن تصمیم گرفت که ارزیابی خود از چگونگی سنجش غلظت تریتیوم توسط شرکت تپکو را به صورت عمومی منتشر کند.