ژاپن به دنبال حمایت آژانس برای طرح ریختن آب های تصفیه شده در دریا

دولت ژاپن برای طرحش مبنی بر ریختن آب های تصفیه شده نیروگاه هسته ای فوکوشیما دای ایچی به اقیانوس به دنبال حمایت و همکاری است. این آب ها قبل از ریخته شدن به دریا رقیق می شود تا به سطح ایمنی جهانی برسد.

کاجی یاما هیروشی وزیر صنایع روز چهارشنبه، یک روز پس از اتخاذ رسمی این تصمیم توسط دولت ژاپن، به صورت آنلاین با رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی صحبت کرد.

کاجی یاما گفت، «با همکاری آژانس، ما تمام اطلاعات در این زمینه را منتشر می کنیم و جلوی خدشه دار شدن حیثیت (خود را) می گیریم.»

رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت، «البته برای من باعث خشنودی بسیار است که به درخواست همکاری شما با آژانس پاسخ مثبت بدهم.»

آنها توافق کردند تا برای ارائه توصیه هایی به گرداننده این نیروگاه از کار افتاده، یک سفر کارشناسان آژانس به ژاپن را در سال جاری ترتیب بدهند.