توضیح دولت ژاپن به دیپلمات های خارجی درباره ریختن آب تصفیه شده به دریا

دولت ژاپن درباره قصد خود برای ریختن آب تصفیه شده نیروگاه هسته ای آسیب دیده فوکوشیما دای ایچی به اقیانوس، با دیپلمات های خارجی در توکیو گفتگو کرده است.

روز سه شنبه نمایندگانی از ۴۹ کشور و منطقه در یک کنفرانس آنلاین شرکت کردند. یک دیپلمات از چین در میان این افراد بود. پکن نسبت به ریختن این آب ها به اقیانوس ابراز نگرانی کرده است.

مقامات دولت ژاپن خواهان درک و تفاهم شرکت کنندگان شدند. این مقامات توضیح دادند که تریتیوم رادیواکتیو که در آب تصفیه شده باقی خواهد ماند، تا سطحی کمتر از مقداری که مقررات ملی ژاپن اجازه می دهند، رقیق خواهد شد. آنها افزودند که برای اطمینان از ایمنی، اقدامات دیگری نیز انجام خواهد شد.

این مقامات همچنین به دیپلمات ها گفتند که ژاپن برای اطمینان سایرین از شفافیت در فعالیت های مربوط به رصد محیط زیست، با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری خواهد کرد.

این مقامات تاکید کردند که دولت می خواهد شفاف بوده و درباره ریختن آب های تصفیه شده به اقیانوس، توضیحات مدبرانه ای به جامعه بین المللی بدهد.