سازمان تنظیم مقررات هسته ای: شرکت برق تپکو اجازه انتقال سوخت در نیروگاه اتمی را ندارد

سازمان تنظیم مقررات هسته ای ژاپن به طور رسمی تصمیم گرقته است که انتقال سوخت ذخیره شده در نیروگاه هسته ای کاشیوازاکی کاریوا و یا انبار کردن آنها در داخل راکتورها توسط گرداننده این نیروگاه را ممنوع کند.

هدف این اقدام مقامات سازمان تنظیم مقررات هسته ای که در روز چهارشنبه صورت گرفت اصلاح نقایص امنیتی در تمهیدات ضدتروریستی این نیروگاه در استان نیگاتا می باشد.

شرکت برق منطقه ای توکیو، TEPCO، که گرداننده این نیروگاه است امیدوار است که بتواند فعالیت این تاسیسات را از سر بگیرد اما تا زمانیکه رفع این نقایص از سوی سازمان تنظیم مقررات هسته ای تائید نشود، قادر به این کار نخواهد بود.

این مقامات دریافته بودند که سنسورهای داخل نیروگاه که به منظور شناسایی افراد غیرمجاز نصب شده اند از ماه مارس سال گذشته خراب بوده و اقدامات جایگزین صورت گرفته نیز کافی نبوده است.

در ماه سپتامبر سال گذشته یکی از کارکنان TEPCO با استفاده از کارت شناسایی یکی دیگر از کارکنان وارد اتاق کنترل مرکزی نیروگاه شده بود.

مقامات سازمان تنظیم مقررات هسته ای همچنین تصمیم گرفتند که تا قبل از مهلت زمان تعیین شده برای شرکت برق تپکو تا ماه سپتامبرسال جاری برای ارائه گزارشی درباره علل بروز این مشکلات و همچنین اقدامات در دست انجام برای جلوگیری از وقوع مجدد آنها بررسی های تکمیلی نسبت به پاسخ های این شرکت انجام دهند.

این نخستین موردی است که این نهاد هسته ای درباره آن دستور داده است در تاسیسات گرداننده یک نیروگاه هسته ای اقدامات اصلاحی صورت گیرد.