افزایش موارد ابتلا به نسخه انگلیسی کرونا در ژاپن

بررسی های انجام شده توسط دولت های محلی در ژاپن نشان می دهند شیوع نسخه جهش یافته ویروس کرونا که اولین بار در بریتانیا کشف شد، در ژاپن در حال افزایش است. گفته می شود این نسخه که به نام N501Y نامگذاری شده است، از نسخه اولیه این ویروس مسری تر است.

در استان اوساکا، یک بررسی از ۳۰۴ نفر که در هفته منتهی به سوم آوریل نتیجه آزمایش ویروس کرونا بر روی آنها مثبت شده بود، نشان داد ۷ / ۷۳ درصد یا ۲۲۴ نفر به این نسخه مبتلا شده بودند.

نسبت افراد مبتلا به این نسخه در هفته منتهی به ۱۳ مارس ۷ / ۴۱ درصد، در هفته منتهی به ۲۰ مارس ۶ / ۴۸ درصد و در هفته منتهی به ۲۷ مارس ۶۵ درصد بود.

در توکیو از ۵۱۰ فردی که در هفته منتهی به یکشنبه نتیجه آزمایش ویروس کرونای آنها مثبت شده بود، ابتلای ۱۳۰ نفر یا ۵ / ۲۵ درصد به این نسخه تأیید شد.

این نسبت برای هفته منتهی به ۲۸ مارس ۱ / ۳ درصد بود، در هفته منتهی به ۴ آوریل به ۱۶ درصد افزایش یافت، و هم اکنون حدود ۱۰ واحد بالاتر از آن است.

این بررسی ها همه افرادی که به این ویروس مبتلا شده اند را پوشش نمی دهد و شامل مناطقی با تعداد زیاد افرادی است که با کسانی که به این نسخه مبتلا شده اند، از نزدیک ارتباط داشته اند.

اما به دلیل بالا رفتن درصدهای مورد اشاره، مقامات هشدار بیشتری می دهند.