پرسش های شما: عوارض جانبی احتمالی واکسن کرونا در سالمندان

ان اچ کی به پرسش های شنوندگان درباره ویروس کرونا پاسخ می دهد. واکسیناسیون افراد سالمند علیه کووید-۱۹ از روز دوشنبه هفته جاری در ژاپن آغاز شد. پرسش امروز در مورد عوارض جانبی احتمالی واکسن در میان سالمندان است.

تحقیق اخیر پژوهشگران ژاپنی دریافته است که احتمال بروز تب و سایر عوارض جانبی در میان سالمندان در مقایسه با سایر گروه های سنی کمتر است.

گروهی از پژوهشگران تحت نظارت وزارت بهداشت بر روی حدود ۱۹ هزار پرسنل پزشکی که از ماه فوریه واکسن فایزر را دریافت کرده بودند، یک بررسی تکمیلی انجام دادند.

این بررسی نشان می دهد که ۲ /۲۵ درصد از واکسینه شدگان در دهه بیست سالگی، دچار خستگی شدید شدند در حالیکه این رقم در افراد واکسینه شده ۶۵ ساله و یا مسن تر۴ /۱۲ درصد بود. در مورد سایر عوارض جانبی، ۳ /۲۳ درصد از واکسینه شدگان بین ۲۰ تا ۳۰ سال دچار سردرد شدند در حالیکه این رقم در سالمندان ۹ / ۱۱ درصد بود. ۷ /۵ درصد از جوان ها دچار تب شدند در حالیکه عارضه تب تنها در میان ۲ /۰ درصد از سالمندان بروز کرد.

پروفسور ایتو سومینوبو از دانشکده پزشکی دانشگاه جونتندو ریاست این گروه پژوهشی را به عهده داشت. او گفت با این حال هنوز علت بروز عوارض جانبی کمتر در میان سالمندان مشخص نیست ولی او تصور می کند که سیستم ایمنی بدن نقشی اساسی در این زمینه داشته باشد. او به مردم توصیه کرد که ارامش خود را حفظ کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.