ایران غنی سازی ۶۰ درصدی اورانیوم را آغاز می کند

تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که این کشور به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع داده که از روز چهارشنبه غنی سازی اورانیوم با خلوص ۶۰ درصد را آغاز خواهد کرد.

تهران تاکنون مشغول غنی سازی اورانیوم با خلوص ۲۰ درصد بوده است.