پاسخ به پرسش های شنوندگان در مورد کرونا

ان اچ کی به پرسش های شنوندگان در مورد ویروس کرونا پاسخ می دهد. در این بخش سومین قسمت از یک سری سه قسمتی را خدمت شما تقدیم می کنیم که نگاهی دارد به مقدار زمانی که طول می کشد واکسن کرونا پس از تزریق تأثیر خود را بگذارد.

پروفسور ناکایاما تتسوئو، یک ویروس شناس در دانشگاه کیتاساتو، می گوید واکسن های mRNA، مانند واکسنی که توسط فایزر و بیونتک ساخته شده، سلولها را وادار به ساخت پروتئین می کنند. زمان خاصی طول می کشد تا این پروتئین در داخل بدن مکانیزم واکنش ایمنی را بکار بیندازد.

پروفسور ناکایاما می گوید باور بر آن است که اولین دوز واکسن به دستکم ۱۰ تا ۱۴ روز وقت نیاز دارد تا سیستم ایمنی بدن را بکار بیندازد. تا زمانیکه این اتفاق بیفتد، هیچ گونه واکنش ایمنی وجود ندارد بنابر این در واقع هیچ حفاظتی در مقابل ابتلا به ویروس بوجود نیامده است. یک واکسن به تدریج تأثیر خود را می گذارد. حدود یک هفته بعد از تزریق نوبت دوم واکسن یک پادتن یا آنتی بادی خنثی کننده درست می شود تا در مقابل ابتلا ایمنی قوی ای فراهم کرده و علایم شدید بیماری را سرکوب کند.

اما، پروفسور ناکایاما می گوید تزریق دو نوبت واکسن بطور ۱۰۰ درصد از ابتلا به ویروس جلوگیری نمی کند. او نسبت به بیرون رفتن های متناوب هشدار می دهد و از مردم می خواهد تا به اقدام های ضد ویروس حتی بعد از واکسینه شدن هم ادامه دهند.

این اطلاعات تا ۱۳ آوریل معتبر بوده و در وبسایت ان اچ کی ورلد و سایت های رسانه های اجتماعی ان اچ کی در دسترس است.