تصمیم دولت ژاپن برای رها کردن آب های رقیق شده نیروگاه فوکوشیما به اقیانوس

دولت ژاپن روز سه شنبه رسما تصمیم گرفت آب تصفیه شده نیروگاه هسته ای آسیب دیده فوکوشیما دای ایچی را پس از رقیق کردن به زیر سطح استانداردهای این کشور در اقیانوس رها کند.

آب ایجاد شده در این نیروگاه آسیب دیده در مخازنی ذخیره می شود که اگر بدین ترتیب ادامه یابد تا سال آینده پر می شوند. برای از بین بردن بیشتر مواد رادیواکتیو از سیستم پیشرفته تصفیه مایعات یا ALPS استفاده می شود، اما این آب همچنان حاوی تریتیوم رادیواکتیو است.

غلظت تریتیوم باید به یک چهلم سطح تعیین شده توسط استانداردهای ملی یا حدود یک هفتم استاندارد سازمان بهداشت جهانی برای آب آشامیدنی رقیق شود.

دولت از گرداننده این نیروگاه، شرکت برق توکیو که به نام تپکو هم شناخته می شود خواهد خواست تجهیزات لازم برای رها کردن این آب در دریا را طی حدود دو سال تهیه کند.

صنعت ماهیگیری ژاپن با این ایده مخالف است.