بزرگترین نقض حریم شناسایی دفاع هوایی تایوان توسط چین

تایوان می گوید ۲۵ هواپیمای نظامی چینی شامل هواپیماهای جنگنده و بمب افکن روز دوشنبه وارد حریم شناسایی دفاع هوایی این منطقه شده اند.

از زمانی که وزارت دفاع تایوان انتشار این داده ها به شکل کنونی را در سپتامبر سال گذشته آغاز کرد این بزرگترین اقدام این چنینی توسط ارتش چین در یک روز بوده است.

مقامات این وزارتخانه گفتند که هواپیماهای چینی از سمت چین وارد این حریم شدند و از همان مسیر برگشتند. این حریم بر فراز آب های جنوب غرب تایوان قرار دارد.

ارتش چین فعالیت های خود در آسمان جنوب غرب تایوان را تشدید کرده است و هواپیماهای آن اخیر تقریبا هر روز در آنجا پرواز می کنند.

مقامات امنیتی تایوان در ماه جاری در پارلمان این منطقه ادعا کردند که هدف پکن از این اقدامات فرسایش منابع دفاعی تایوان است.

آنها می گویند چین همچنین قصد دارد تسلط خود بر مسیری که به کانال باشی، بین تایوان و فیلیپین، ختم می شود را افزایش دهد.