ورشکستگی ۱۳۰۰ کسب و کار در ژاپن به علت کرونا

یک شرکت اعتبارسنجی می گوید که بیش از ۱۳۰۰ کسب و کار در ژاپن از فوریه سال گذشته تا کنون به علت همه گیری ویروس کرونا ورشکست شده اند.

شرکت Teikoku Databank می گوید که تعداد شرکت های ورشکسته تا روز دوشنبه ۱۳۰۱ مورد بوده است. این تعداد شامل شرکت هایی می شود که اعلام ورشکستگی کرده اند یا فعالیت های خود را به حالت تعلیق درآورده اند تا روند قانونی انحلال و تسویه را آغاز کنند.

بارها و رستوران ها با ۲۱۸ مورد در صدر فهرست کسب و کارهای ورشکسته قرار دارند و بعد از آنها شرکت های ساخت و ساز با ۱۱۷ مورد و هتل ها و مسافرخانه ها با ۸۷ مورد قرار دارند.

تعداد شرکت های ورشکسته از زمان موج سوم شیوع کرونا در اواخر سال گذشته رو به افزایش بوده است. در ماه مارس تعطیلی ۱۷۲ شرکت ثبت شد که بیشترین تعداد بوده است. در ماه فوریه ۱۳۴ مورد و در ماه ژانویه ۱۲۵ مورد ورشکستگی ثبت شده است.

به گفته تیکوکو دیتابنک از آنجا که شرکت ها چشم انداز روشنی از احیای کسب و کار در پیش روی خود نمی بینند تعداد آنهایی که اعلام ورشکستگی را انتخاب می کنند رو به افزایش بوده است. بسیاری از این شرکت ها گفته اند که دیگر نمی توانند صرفا با تکیه بر کمک های دولت سرپا بمانند.

این شرکت تحقیقاتی نگران است که تعداد بارها و رستوران های ورشکسته بیش از این افزایش پیدا کند چرا که طبق اقدامات سختگیرانه اخیر برای مقابله با ویروس کرونا، از آنها خواسته شده ساعات کار خود را کاهش دهند.