سوگا: تصمیم درباره رهاسازی آب تصفیه شده نیروگاه فوکوشیما نباید عقب بیافتد

سوگا یوشیهیده نخست وزیر ژاپن می گوید که تصمیم درباره شیوه رهاسازی آب تصفیه شده از نیروگاه هسته ای فوکوشیما دای ایچی نباید به تعویق بیافتد.

سوگا روز دوشنبه به یک کمیسیون مجلس نمایندگان گفت که دولت در نظر دارد تا در روزهای آتی در این باره تصمیم گیری کند.

آب آلوده به مواد رادیواکتیو که در این نیروگاه آسیب دیده تولید می شود، در مخزن هایی نگه داری می شود که انتظار می رود تا سال آینده پر شوند.

آب آلوده به وسیله سامانه پیشرفته پردازش مایعات (ALPS) برای زدودن بیشتر مواد رادیواکتیو پالایش می شود اما تریتیوم رادیواکتیو در آن همچنان باقی می ماند.

سوگا گفت که برای بهبودی پس از حادثه هسته ای که بر اثر زمین لرزه و سونامی سال ۲۰۱۱ رخ داد، چاره ای جز رها ساختن آب تصفیه شده در دریا وجود ندارد.

دولت قصد دارد تا در اولین فرصت در روز سه شنبه درباره رهاسازی آب آلوده به اقیانوس، پس از رقیق کردن آن به مراتب کمتر از مقررات کشور، تصمیم گیری کند.

سوگا پذیرفت که کارکنان شیلات و برخی دیگر مخالف رهاسازی آب به اقیانوس به خاطر نگرانی ها نسبت به آسیبی هستند که به وجهه این صنعت وارد می شود.

او گفت که دولت باید با صداقت با آنها صحبت کرده و همه اقدام های ممکن را به کار گیرد. او اشاره داشت که دولت توضیح های علمی در توجیه این کار در داخل و خارج ارائه خواهد کرد.