از دست رفتن ۱۰۰ هزار شغل در ژاپن در اثر کرونا

یک بررسی دولت ژاپن نشان می دهد که به دلیل همه گیری جهانی ویروس کرونا بیش از ۱۰۰هزار نفر در کشور از کار بیکار شده اند.

این بررسی از پایان ماه ژانویه سال گذشته تا روز چهارشنبه را پوشش می دهد.

این بررسی نشان می دهد که ۱۰۰ هزار و ۴۲۵ نفر از کار اخراج شدند و یا در حال اخراج شدن هستند که شامل کارکنانی می شود که قرار داد آنان تجدید نشده است.

باور بر این است که ارقام واقعی بیشتر باشد، چرا که این داده ها تنها موارد اعلام شده به مقامات وزارت کار و مراکز عمومی کاریابی را در بر می گیرد.

از ماه نوامبر تا فوریه به طور ماهانه از ۵ هزار تا ۶ هزار نفر کار خود را از دست دادند. این روند در ماه مارس افزایش یافته و به بیش از ۹۲۰۰ شغل جهش یافت.