بایدن اقدام هایی برای کنترل بیشتر سلاح معرفی کرد

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اقدام هایی را به منظور کنترل بیشتر سلاح پس از رشته ای از حوادث تیر اندازی در روز های اخیر در این کشور معرفی کرده است. در ماه مارس ۸ نفر در ایالت جورجیا و ۱۰ نفر در ایالت کلرادو کشته شدند.

بایدن این تصمیم را روز پنجشنبه اعلام کرد.

این اقدام ها شامل گام هایی برای محدود کردن چیزی به نام «تفنگ های دست ساز» است.

چنین تفنگ هایی را هر کس می تواند با استفاده از قطعات سر هم کند و نیاز به بررسی سو سابقه ندارند و چون شماره سریال ندارند، قابل رهگیری نیز نیستند.

بایدن همچنین از کنگره خواست تا برای کاهش خشونت های مسلحانه قوانینی را تصویب کند. جمهوریخواهان مخالف کنترل بیشتر سلاح هستند.